Gallery

Sud
Sud
Drevna egipatska umjetnost za djecu
Drevna egipatska umjetnost za djecu
Robert Smalls - Bijeg!
Robert Smalls - Bijeg!
Thomas Edison Biografija
Thomas Edison Biografija

Povijesti

Ibn Battuta Biografija za djecu

  • Lora Fran

Djeca i studenti uče o biografiji svjetskog putnika Ibn Battute iz Islamskog carstva, uključujući njegov rani život, Rihlu, njegova putovanja i zabavne činjenice.

Sport

Fakultetski nogomet

  • Lora Fran

Djeca uče o fakultetskom nogometu. Povijest i BCS prvenstvene serije sporta.

Geografija

Portugal

Portugal

  • Lora Fran
Djeca uče o zemljopisu Portugala. Povijest, glavni grad, zastava, klima, teren, ljudi, gospodarstvo i stanovništvo.

Geografija

Alžir

Alžir

  • Lora Fran
Djeca uče o geografiji Alžira. Povijest, glavni grad, zastava, klima, teren, ljudi, gospodarstvo i stanovništvo.

Biografija

Abigail Adams za djecu

Abigail Adams za djecu

  • Lora Fran
Djeca uče o biografiji Abigail Adams, prve dame s Johnom Adamsom i aktivistice za ljudska prava. Majka Johna Quincyja.

Matematika

Grafikoni i crte rječnika i pojmova

Grafikoni i crte rječnika i pojmova

  • Lora Fran
Pojmovnik matematike i pojmovi na grafikonima i crtama za djecu. Naučite definicije korištene u ovom predmetu matematike kao što su koordinate, srednja točka i nagib.