Saznajte više o računalnom softveru

Računalni softver


Što je računalni softver?

Softver je niz uputa koje CPU-u govore što da radi. CPU može reći da dio zaslona postane plav ili da napiše datoteku na tvrdi disk. Softver je taj koji hardveru govori kako učiniti nešto korisno.

Dvije su glavne vrste softvera na računalu: operativni sustav i aplikacije.

Što je operativni sustav?

Operativni sustav je upravitelj računala. Ponekad se kratko naziva OS. Kada se računalo pokrene (ili pokrene), operativni sustav se učitava u RAM i CPU. Odatle OS upravlja hardverskim resursima, memorijom, perifernim uređajima, aplikacijama, kao i primarnim korisničkim sučeljem (koje se naziva GUI). Uobičajeni operativni sustav na većini računala danas je Windows, međutim Apple računala imaju svoj operativni sustav nazvan MAC OS, a mnoga računala pokreću operativni sustav otvorenog koda, Linux.

Što su aplikacije?Tipično računalo imat će brojne aplikacije na raspolaganju korisniku. Aplikacije su programi koje pokrećete. Vrste aplikacija koje se izvode na računalu su praktički bezbrojne, ali neke od glavnih aplikacija uključuju procesore teksta, listove za širenje, igre i internetske preglednike.

Za više informacija o računalu

Što je računalo

Kako radi računalo?